ABC BİRLEŞİM EĞİTİM MERKEZİ
"kariyeriniz için en iyi seçim"
0212 451 36 66
0530 393 63 00
0212 451 36 66
0530 393 63 00

Windows Test

1) Geri dönüşüm kutusunun kapasitesi nereden ayarlanır?
A) Denetim masası/Ayarlar
B) Denetim masası/Güç
C) Üzerinde sağ tuş/Özellikler 
D) Üzerinde sağ tuş/ Yeniden düzenle

2) Bilgisayarımızdaki ram’ın kapasitesini nerden görebiliriz?
A) Başlat\ayarlar\Denetim masası\donanım ekle
B) Başlat\Ayarlar\denetim masası\sistem
C) Başlat\ayarlar\denetim masası\program ekle-kaldır
D) Başlat\Ayarlar\Denetim masası\Klasör seçenekleri

3) Gizli dosyaları ekranda görebilmek yada ekrandan kaldırabilmek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?
A) Başlat\Denetim masası\Görüntü
B) Başlat\denetim masası\Görev çubuğu ve başlat menüsü
C) Başlat\denetim masası\sistem

D) Başlat\denetim masası\Klasör seçenekleri

4) Görev çubuğunu taşınamaz ve boyutlandırılamaz duruma getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi seçilir.
A) Görev Çubuğunda sağ tuş – Masaüstünü göster
B) Görev Çubuğunda sağ tuş – Araç çubukları
C) Görev Çubuğunda sağ tuş - Görev çubuğunu kilitle
D) Görev çubuğunda sağ tuş – özellikler – Hızlı başlatı göster

5) Yukarıdaki butonun işlevi nedir?
A) Pencere içerisindeki verilen simge görünümlerini düzenler
B) Pencere içerisindeki tüm simgeleri seçer
C) Gezgin çubuğunu görüntüler
D) Hiçbir işlevi yoktur.

6) Bilgisayar içerisindeki 3. harfi T 5. harfi E uzantısının son harfi E olan dosyaları ararken dosya adının tamamı veya bir kısmı kutucuğuna aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) *?T??A*.*E         B) ??T?E.??E
C) ??T?E*.E*            
 D)??T?E*.??E

7) Bir veri üzerinde sağ tuş yapıldığında açılan kısayol menüsünde Kısayol oluştur ne yapar?
A) Kısayol oluşturabileceğimiz pencereyi açar
B) Üzerinde sağ tuş yapılan veriye masaüstünde kısayol oluşturur.
C) Üzerinde sağ tuş yapılan veriyi kopyalar
D) Üzerinde sağ tuş yapılan veriye Bulunduğu alanda kısayol oluşturur.
 

 8)Simgeler altındaki yukarıdaki okun anlamı nedir?
A) Klasör tanımlamasıdır
B) Dosya tanımlamasıdır
C) Kısayol tanımlamasıdır
D) Hiçbir anlamı yoktur

9) Görev çubuğu özellikleri penceresindeki “benzer görev çubuğu öğelerini grupla” seçeneği ne yapar?
A) Görev çubuğu üzerinde ki aynı tür veri pencerelerine ait simgeleri tek bir simge altında toplar
B) Görev çubuğunu gizler
C) Görev çubuğundaki etkin olmayan simgeleri gizler
D) Görev çubuğunun boyutlandırılmasını ve taşınmasını engeller

10) Denetim masası simgesinin bilgisayarım içerisinde görünmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Herhangi bir pencerede görünüm menüsü – klasör seçenekleri
B) Herhangi bir pencerede dosya menüsü – aç
C) Herhangi bir pencerede düzen menüsü – Klasöre kopyala

D) Herhangi bir pencerede Araçlar menüsü – Klasör seçenekleri

11 ) Dosyalar aşağıdakilerden hangisine göre sıralanamaz?
A) Adına göre
B) Boyutuna göre
C) Niteliğine göre 
D) Tarihine göre

12) Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?
A) Program tamamen kapanır
B) Program geçici olarak kaybolur
C) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir

D) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir

13) Windows’ta yardım menüsünü açan tuş hangisidir?
A) Shift + F3
B) F1
C) F2
D) Alt + F4

14) Windows’ta silinen dosyaların tutulduğu yer neresidir?
A) Belgelerim
B) Masaüstü
C) Geri Dönüşüm Kutusu
D) Bilgisayarım

15) Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinden yapılabilen bir işlem değildir?
A) Pencereleri basamakla
B) Pencereleri yatay döşe
C) Pencereleri dikey döşe

D) Pencereleri boyutlandırmak

16) Windows’ta bir dosya ve klasörü Geri Dönüşüm Kutusuna atmak için aşağıdaki yollardan hangisi takip edilemez?
A) Dosya veya klasör seçili iken Delete tuşuna basılır
B) Dosya seçili iken Shift + Ctrl tuşuna basılır 
C) Silinecek dosya veya klasör Geri Dönüşüm Kutusuna sürüklenir
D) Silinecek dosya veya klasör üzerinde iken Sağ tuş – Sil komotu tıklanır

17) Windows’ta Türkçe “Q” klavyeyi, Türkçe “F” klavyeye çevirmek için aşağıdaki yollardan hangisi takip edilmelidir?
A) Denetim masası – Bölge ve Dil seçenekleri – Diller – Ayrıntılar – Ayarlar - Varsayılan Dil Girişi
B) Denetim masası – Klavye – Dil – Varsayılan olarak ata
C) Denetim masası – Klavye – Dil – Ekle
D) Denetim masası – Klavye – Dil – Özellikler

18) Windows’ta masaüstündeki simgelerin Ada göre sıralanmasını sağlayan komut hangisidir?
A) Masaüstü – Sol buton – Simgeleri yerleştir – Ad
B) Masaüstü – Sağ buton – Simgeleri yerleştir –- Ad
C) Masaüstü – Sol buton – Simgeleri yerleştir – Otomatik düzenle – Ad
D) Masaüstü – Sağ buton – Otomatik düzenle – Ad

19) Windows’ta Kısayol oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi takip edilir?
A) Sağ buton – Yeni – Kısayol
B) Sol buton – Yeni – Kısayol
C) Sağ buton –Yenile – Kısayol
D) Sol buton – Yenile – Kısayol

20)  Yandaki düğmelerin görevleri sırayla nedir?
A) Simge durumuna küçült –Önceki boyut - Kapat
B) Simge durumuna Küçült –Önceki boyut –Bilgisayarı kapat
C) Önceki boyut –Simge durumuna küçült -Kapat
D) Önceki boyut –Simge durumuna küçült –Bilgisayarı kapat

21) Bir menü listesinde gri renk’te bulunan komutlar ne anlama gelir?
A) Bu komutlar geçersizdir.
B) Bu komutlar silinmiştir.
C) Bu komutlar ile işlem yapılabilir.
D) Bu komutlar seçilerek çalıştırılabilir.

22) Bir dosya ismi Windows altında çalışan programlar için kaç karakter olabilir?
A) 255 B) 256 C) 8 D) 11

23) Bir pencerenin Denetim menüsü hangi yol kullanılarak açılamaz?_
A) Pencere – Başlık çubuğu – Sağ buton
B) Pencere Simge durumunda iken – Sağ buton
C) Pencere başlığının önündeki simge – Sol tek tıklama

D) Pencere içinde – sağ buton

24) Görüntü özellikleri nereden değiştirilir?
A) Masaüstü – Sağ buton – Özellikler – Görünüm 
B) Başlat –Ayarlar –Görev çubuğu – Özellikler – Görüntü
C) Başlat – Donatılar –Görev çubuğu – Özellikler – Görüntü
D) Masaüstü – Bilgisayarım – Ayarlar – Görüntü

25) Windows işletim sisteminde en son kullanılan belge ve dosyalara hangi yöntem kullanılarak ulaşılır?
A) Başlat – Sık Kullanılanlar
B) Başlat– Tüm programlar – En son kullandıklarım
C) Sık Kullanılanlar – En son kullandıklarım
D) Başlat – En son kullandıklarım

26) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır?
A) Görüntü
B) Klavye
C) Tarih/Saat
D) Bölgesel Ayarlar

27) Windows gezginin sol penceresindeki bir klasörün önündeki “ – “ işaretinin anlamı nedir?
A) Klasörün alt klasörleri de vardır şu an ekranda görünmektedir.
B) Klasörün alt klasörleri de vardır şu an ekranda görünmemektedir.
C) Klasör sadece okunabilir özelliktedir.
D) Klasörün alt klasörleri bulunmamaktadır.

28) Windows gezginindeki Düzen menüsün Tümünü seç seçeneğinin işlevi nedir?
A) Aktif sürücüdeki tüm klasörleri işaretler
B) Aktif sürücüdeki tüm klasör ve tüm dosyaları işaretler
C) Aktif sürücüdeki tüm dosyaları ve alt klasörleri işaretler
D) Aktif sürücüdeki tüm dosyaları işaretler

29) Paint programında hazırlanan bir resim bu uygulamanın hangi komutu ile masaüstüne duvar kağıdı olarak döşenebilir?
A) Düzen – Yapıştır.
B) Dosya – sayfa yapısı
C) Dosya – Gönder

D) Dosya – Duvar kağıdı olarak döşe

30) Windows ortamında dosya adı minimum kaç karakterden oluşur?
A) 256     B) 8     C) 11 
    D) 1

31) Aşağıdakilerden hangisi Windows gezgininde dosyaların özellikleriyle birlikte görüntülenmesini sağlar?
A) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Liste
B) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Ayrıntılar
C) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Simge
D) Araç çubuğu – Görünümler butonu – Büyük simgeler

32) Bilgisayarda ses dinleyebilmeyi ve görüntü izleyebilmeyi sağlayan , ses ve görüntü kaydına olanak veren aygıtların ve yazılımların kullanılmasına ne denir?
A) Çoklu ortam ( Multimedia) 
B) Tak ve çalıştır
C) Ses kartı
D) Ses ve TV kartı

33) Windows’ta açık olan pencereleri, programları kapatmak için kullanılan yollardan biri değildir?
A) Alt + F4 tuşlarına basılır.
B) Denetim menüsü – Kapat
C) Başlık çubuğu – X butonu

D) Başlat – Oturumu kapat

34) Bir dosyayı aramak istediğimizde hangi yolu tarif etmemiz gerekir?
A) Başlat – Denetim masası
B) Başlat – Yardım
C) Başlat – Ara 
D) Başlat – En son kullandıklarım

35) Sistem donanım yapısı elemanlarına ( Disket, sabit disk vs. ) kolay ulaşım nasıl sağlanır?
A) Masaüstü – Belgeler
B) Masaüstü – Bilgisayarım
C) Başlat – Belgeler
D) Başlat – Bilgisayarım

36) İstenilen Kısayola klavyeden bir kısayol atamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Kısayol
B) Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Genel
C) Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Özel
D) Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Çalıştır

37) Hard diskimizdeki dosya ve klasörlerin yedeğini almak için aşağıdakilerden hangi yol takip edilir?
A) Bilgisayarım – Dosya – Özellikler – Araçlar – Şimdi Yedekle
B) Masaüstü – Bilgisayarım – Denetim masası –Şimdi Yedekle
C) Başlat – Ayarlar – Denetim masası – Şimdi Yedekle
D) Masaüstü – Bilgisayarım – Programlar – Şimdi Yedekle

                  world


             bonus

 

ABC BİRLEŞİM EĞİTİM MERKEZİ

Maraşal Fevzi Çakmak cd. Meriç sk. Özaltın İş Merkezi No: 16 Kat:1 Daire 2-3 / Şirinevler / İst.

0212 451 36 66
0530 393 63 00