ABC BİRLEŞİM EĞİTİM MERKEZİ
"kariyeriniz için en iyi seçim"
0212 451 36 66
0530 393 63 00
0212 451 36 66
0530 393 63 00

Muhasebe Test

 
1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bir cari hesap hareketi oluşturmaz?
A) Açık fatura ile müşteriye satış yapılması
B) Kapalı fatura ile satıcıdan mal alınması
C) Açık fatura ile satıcıdan mal alınması
D) Müşterimizden alacağımızı tahsil etmemiz.
 
2. Aşağıdaki yanlışlardan hangisi, cari hesap sonuçlarını etkilemez?
A) İşlemin başkasının kartına işlenmesi
B) Borç yazılacak işlemin, alacak yazılması
C) Alacak yazılacak işlemin borç yazılması
D) İşlem tarihinin yanlış yazılması
 
3. Alıcımızdan aldığımız parayı cari hesabına nasıl yazarız?
A) Alıcının cari hesabına borç yazarız.
B) Alıcının cari hesabına hem borç hem alacak yazarız.
C) Alıcının cari hesabına alacak yazarız.
D) Para alıcının cari hesabına yazılmaz.
 
4. Satıcıdan açık fatura ile alınan mal satıcının cari hesabına nasıl işlenir?
A) Alacak yazılır.
B) Borç yazılır.
C) Hem borç hem de alacak yazılır
D) Yazılmaz.
 
5. Kapalı satış faturası, cari hesaba işlenirse nasıl yazılır?
A) Alacak yazılır.
B) Borç yazılır.
C) Hem borç hem de alacak yazılır
D) Yazılmaz.
 
6. Cari hesap kodu ile ilgili hangi cümle yanlıştır?
A) Kod cari hesabın özelliklerini taşımalıdır.
B) Aynı kod çok sayıda müşteriye verilebilmelidir.
C) Her cari hesap sahibinin kodu ayrı olmalıdır.
D) İşletmelerin sınıflandırılmasında özel kodlar kullanılabilir.
 
7. İki işletmenin cari hesaplarını karşılaştırıp, eşitlik sağlamasına ne denir?
A) EKSTRE C) CARİ HESAP
B) BAKİYE LİSTESİ D) MUTABAKAT
 
8. Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?
A) Satıcımızın bizden olan alacağı, bizdeki kartında borç gözükür.
B) Satıcımızın bizden olan alacağı, bizdeki kartında alacak gözükür.
C) Alıcımızın bizden olan alacağı, bizdeki kartında alacak gözükür.
D) Alıcımızın bize olan borcu, bizdeki kartında borç gözükür.
 
9. Hangi belge cari hesap işlemlerine ait değildir?
A) MAKBUZ C) İRSALİYE
B) DEKONT D) FATURA
 
10. Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?
A) Açık alış veya satış faturaları bir cari hesap hareketine aittir.
B) Makbuz parayı alan için tahsil, veren için tediye makbuzudur.
C) Dekont cari hesaba yazılan borç veya alacak işlemini bildirir.
D) Satıcıya verdiğimiz senet her zaman borç senedimizdir.
 
SORU CEVAP
1 B2 D3 C4 A5 C6 B7 D8 A9 C10 D
 
 
1. Mal sattığımız alıcımızdan, zaman zaman mal da alıyoruz, cari kartını eklerken ne
yapmalıyız?
A) Cari hesaplar penceresinde (AL) seçilir
B) Cari hesaplar penceresinde (SA) seçilir
C) Cari hesaplar penceresinde (AS) seçilir
D) Hiçbiri
 
2. Banka hesabımıza kart açarken hangisi yapılmaz?
A) Banka menüsüne gidilir.
B) Banka için kart eklenir.
C) Banka hesabı için kart eklenir.
D) Banka listesine gidilir.
 
3. Alıcıdan aldığımız paranın makbuzunu işlerken işlem cinsi ne olmalıdır?
A) NAKİT TAHSİLAT
B) NAKİT ÖDEME
C) BORÇ DEKONTU
D) ALACAK DEKONTU
 
4. Alıcımız bizim adımıza satıcımıza ödeme yaparsa, işlem cinsi ne olur?
A) AÇILIŞ FİŞİ
B) VİRMAN FİŞİ
C) BORÇ DEKONTU
D) KUR FARKI FİŞİ
 
5. Alıcımızın bankadaki hesabımıza yatırdığı para için cari fiş cinsi ne olur?
A) BANKA İŞLEM FİŞİ
B) BANKA VİRMAN FİŞİ
C) GELEN HAVALE/EFT
D) GÖNDERİLEN HAVALE/EFT
 
6. Satıcıya banka hesabımızdan yaptığımız ödeme için cari fiş cinsi ne olur?
A) BANKA İŞLEM FİŞİ
B) BANKA VİRMAN FİŞİ
C) GELEN HAVALE/EFT
D) D) GÖNDERİLEN HAVALE/EFT
 
7. Cari hesap bakiyelerini görmek için yapılan işlemleri sıralayınız.
1- Başlat düğmesini tıklayınız.
2- Borç/Alacak Durum Raporu
3- Menü, Cari Hesaplar
4- Durum Bilgileri
 
A) 4,2,3,1 B) 3,4,2,1 C) 1,2,3,4 D) 2,1,3,4
 
8. Cari hesap ekstrelerini ekranda görmek için hangisi yapılmaz?
A) Cari Hesap fişleri tıklanır.
B) Cari Hesap tıklanır
C) Cari Hesap ekstresi tıklanır
D) Dökümler tıklanır
 
9. Cari Hesap Kartları penceresinde kullanılan kartları görmemek için ne yapmalıyız?
A) Pencerede “kullanılanları” seçeriz
B) Pencerede “hepsi” ni seçeriz.
C) Pencerede “Kullanılmayanları” seçeriz.
D) Hiçbiri
 
10. NAKİT ÖDEME fişi tutarı yanlış olarak kaydedilmiştir. Düzeltmek için hangisi
yapılmaz?
A) Cari hesap fişlerine gidilir.
B) Kaydedilmiş fiş değiştirilir
C) Yeni bir fiş düzenlenip, kaydedilir.
D) . ekle düğmesi tıklanır.
 
 
SORU CEVAP
1 C2 D3 A4 B5 C6 D7 B8 A9 C10 B
 
 
 
1. Cari programları niçin kullanılır?
A) Kimlere borcumuz var bilmek için.
B) Kimlerden alacağımız var bilmek için.
C) Cari hesapları kontrol etmek için.
D) Hepsi de doğrudur.
 
2. Borcumuzu gösteren cari hesabı kapatmak için hangisi yapılır?
A) Borç ödenir.
B) Alacaklıdan tahsilat yapılır.
C) Cari hesap kartı silinir.
D) Hiçbiri
 
3. Satıcıya yaptığımız ödemenin makbuzu cari hesaba ne yazılır?
A) Makbuz yazılmaz.
B) Alacak yazılır
C) Borç yazılır
D) Hiçbiri
 
4. Hangisi cari hesaba işlenir?
A) Açık faturalar
B) Çek-Senet Bordroları
C) Borç ve alacak dekontları
D) Hepsi de işlenir.
 
5. Yeni çalışmaya başladığımız alıcının cari kartını açarken hangisi yapılmaz?
A) İsim adres bilgileri yazılır
B) Devir borcu yazılır.
C) Özel kod verilir
D) Hiçbiri
 
6. Hangisi yanlış yazılırsa sonuçları etkilemez?
A) Cari hesap kodu
B) Alacak tutarı
C) Açıklama
D) Borç tutarı
 
7. Yanlış olan cümleyi bulunuz?
A) Alıcımızın banka hesabımıza yaptığı havale hesabına borç yazılır
B) Satıcımızın tahsilat makbuzu bizim için tediye makbuzudur.
C) Alıcımızın tediye makbuzu bizim için tahsilat makbuzudur.
D) Alıcımızın banka hesabımıza yaptığı havale hesabına alacak yazılır.
 
8. Cari programları ile ilgili olarak hangi cümle yanlıştır?
A) Her cari hesap çeşidi için bir kart açılır.
B) Alınan malların bedeli satıcının cari hesabına borç işlenir.
C) Alınan malların bedeli satıcının cari hesabına alacak işlenir.
D) Satışlar alıcının cari hesabına borç işlenir.
 
9. Bir firma ile yapılan bütün cari hesap işlemlerini görmek için ne yaparsınız?
A) Borç/Alacak listesi çıkartırız. C) Cari ekstresi çıkartırız.
B) Bakiye listesi çıkartırız. D) Hiçbiri
 
10. Borçlu ve alacaklı olduğumuz işletmeleri görmek için ne yapılır?
A) Borç/Alacak listesi çıkartırız.
B) Bakiye listesi çıkartırız.
C) Cari ekstresi çıkartırız.
D) Hiçbiri
 
11. Yanlış cümleyi belirleyiniz?
A) Bakiye listesi cari hesap sahiplerinin borç ve alacaklarını gösterir.
B) Unvan, Adres gibi bilgi yanlışlıkları cari kartına gidilip düzeltilir.
C) Hesap sahibine ait bütün hareketleri ekstreden görebiliriz.
D) Yanlış hareketler rapor menüsünden düzeltilir.
 
12. Alıcımızın cari kayıtları ile bizim kayıtlarımız tutmaz ise hangisini yaparız?
A) Alıcıdan hesap ekstresi isteriz.
B) Alıcının ekstresi ile bizimkini karşılaştırırız.
C) Alıcıya ait belgeleri kayıtlarla karşılaştırırız.
D) Devir değerlerini değiştiririz.
 
SORU CEVAPLAR
1 D2 A3 C4 D5 B6 C7 A8 B9 C10 A11 D12 B
 
 
1. Hangi çekin borçlusu bizim firmamız değildir?
A) Müşteri Çekleri
B) Firma Çekleri
C) Verilen Çekler
D) Borç Çekleri
 
2. Hangi çekin borçlusu bizim firmamızdır?
A) Müşteri Çekleri
B) Firma Çekleri
C) Alınan Çekler
D) Alacak Çekleri
 
3. Hangisi alıcılardan aldığımız çek değildir?
A) Müşteri Çekleri
B) Firma Çekleri
C) Alınan Çekler
D) Alacak Çekleri
 
4. Hangisi firmamızın çekidir?
A) Verilen Çekler
B) Firma Çekleri
C) Borç Çeklerimiz
D) Hepsi
 
5. Hangisi ödendikten sonra bizim elimize geçer?
A) Müşteri Çekleri
B) Müşteri Senetleri
C) Firma Senetleri
D) Hiçbiri
 
6. Ön muhasebe işlemleri için kullanılan program modülleri hangileridir?
A) SİPARİŞ ve STOK C)İRSALİYE ve FATURA
B) ÇEK SENET ve CARİ D)HEPSİ
 
7. Alonj nedir?
A) Çek veya senede eklenen kağıt parçası
B) Belirli bir kimse adına yazılmış, emre olmayan çek
C) Çek veya senedin bir başkasına devredilmesi
D) Çekin ibraz süresinden itibaren altı ay geçmesi
 
8. İbraz süresine ait hangi cümle yanlıştır?
A) Banka şubesi ile keşide yeri aynı olan çekler 10 gün içinde
B) Banka şubesi ile keşide yeri farklı olan çekler bir ay içinde
C) Ödeme yeri ile keşide yeri ayrı kıtalarda olan çekler üç ay içinde
D) Hiçbiri
 
9. İbraz nedir?
A) Çek bedelinin banka hesabında bulunmaması
B) Çekin tahsil edilmek üzere bankaya sunulması
C) Çek veya senedin bir başkasına devredilmesi
D) Çek veya senede eklenen kağıt parçası
 
10. İşletmemiz banka hesabına para yatırdı, aşağıdakilerden hangisi bu işlemin sebebi
olamaz?
A) Bugün hesaptan çekilecek bir çek var, bankada yeterli para yok
B) Satıcının hesabına bankadan havale yapılacak
C) Müşteri çeki tahsil edilip, banka hesabımıza işlenecek
D) Bu ayın SSK primleri bloke çek ile ödenecek
 
 
SORU CEVAP
1 A2 B3 B4 D5 C6 D7 A8 D9 B10 C
 
 
1. Bize çek verenlerin çeklerinin durumunu görmek için hangi program kullanılır?
A) Stok Programı
B) Cari Programı
C) Fatura Programı
D) Çek-Senet Programı
 
2. Çek-Senet programında bankalar neden tanımlanır?
A) Müşteri çeklerini kaydetmek için
B) Müşteri senetlerini kaydetmek için
C) Firma çeklerini kaydetmek için
D) Firma senetlerini kaydetmek için
 
3. Müşteri çekinin ilk işlenişinde hangi yol izlenir?
A) Çek ve Senet/Bordrolar /Çek giriş
B) Çek ve Senet/Cari Hesap Hareketleri/Nakit Tahsil
C) Çek ve Senet / Banka Hesap Hareketleri / Virman
D) Çek ve Senet / Analizler / Müşteri Çekleri Reeskontu
 
4. Firma çeki satıcıya veriliyor. İşlemlerin doğru sıralanışı hangisidir?
1. Bordro tarihi girilir.
2. Çek çıkış (Cari hesaba)
3. Ekle’ye tıklanır
4. Bordrolar
5. Çek Senet Progr***** girilir.
A) 5,4,1,3,2
B) 5,4,2,3,1
C) 5,3,4,2,1
D) 5,2,3,4,1
 
5. Çek-Senet Programında firma çekleri ile firma senetleri bölümlerinin ortak yönü
nedir?
A) Girişleri aynıdır.
B) Kayıtları aynıdır.
C) Sadece çıkış bölümleri vardır.
D) Sadece giriş bölümleri vardır.
 
6. Yanlış cümleyi bulunuz.
A) Cari Kartları ALICI, SATICI veya her ikisi olarak belirlenebilir.
B) Cari devir değerleri AÇILIŞ FİŞİ ile kaydedilir
C) Bir senet giriş bordrosuna en fazla bir senet kaydedilir.
D) Banka kartı kaydedilmeden, hesap kartı kaydedilemez.
 
7. Verdiğimiz çek bankadan çekildiğinde PAKET PROGRAM çek senet programında
hangi yol izlenir?
A) Çek ve Senet / Bordrolar / Çek Çıkış (Cari hesaba)
B) Çek ve Senet / Bordrolar / İşlem Bordrosu (Kendi çekimiz)
C) Çek ve Senet / Bordrolar / Çek Giriş (Cari hesaba)
D) Çek ve Senet / Bordrolar / Çek Çıkış (Banka Tahsil)
 
8. Müşteri çekini Çek-Senet Progr***** girdikten sonra, cari hesaba niçin işlemiyoruz?
A) Çek senet programı ile cari programı entegre olduğundan
B) Cari hesaba daha önceden işlediğimiz için
C) Müşteri çeki cari hesaplara işlenmediğinden
D) Müşteri çekini cari hesaba işlediğimizde sonuç değişmediği için.
 
9. Müşteri çeklerinin listesini kağıda yazdırmak için hangisi yapılmalıdır?
A) Rapor ünitesi Ekran seçilir
B) Rapor ünitesi Ascii seçilir
C) Yazıcı sayfasına göre işaretlenir.
D) Rapor ünitesi yazıcı seçilir.
 
10. Listeden seçtiğimiz çekler, çıkış bordosunda neden gözükmez?
A) Seçilen çekler daha önce ciro edilmişlerdir.
B) Vadesi gelmeyen çekler seçilmiştir.
C) Seçilen çekler işaretlenmemiştir
D) Vadesi geçmiş çekler seçilmiştir.
 
SORU CEVAP
1 D2 C3 A4 B5 C6 C7 B8 A9 D10 C
 
 
1. Çek senet hareketlerini takip etmek için hangi programlar kullanılır?
A) SİPARİŞ VE STOK PROGRAMI
B) İRSALİYE VE FATURA PROGRAMI
C) ÇEK SENET VE CARİ PROGRAMI
D) PERSONEL BORDRO PROGRAMI
 
2. Hangisi alıcılardan aldığımız çek değildir?
A) Firma Çekleri
B) Müşteri Çekleri
C) Alınan Çekler
D) Alacak Çekleri
 
3. Hangisi firmamızın düzenlediği bir çektir?
A) Verilen Çekler
B) Firma Çekleri
C) Borç Çeklerimiz
D) Hepsi
 
4. Hangi çekin borçlusu bizim firmamız değildir?
A) Verilen Çekler
B) Alınan Çekler
C) Firma Çekleri
D) Borç Çekleri
 
5. İşletmemiz banka hesabına para yatırdı, hangisi bu işlemin sebebi olabilir?
A) Müşterimiz hesabımıza para yatıracak.
B) Müşteri senedi tahsil edilip, banka hesabımıza işlenecek
C) Müşteri çek tahsil edilip, banka hesabımıza işlenecek.
D) Bugün hesaptan çekilecek bir çek var, bankada yeterli para yok.
 
6. Müşteri senedini Çek ve Senet progr***** işledikten sonra, cari hesap progr*****
niçin işlemiyoruz?
A) Cari hesap progr***** daha önceden işlediğimiz için
B) Müşteri çekinin, müşterinin cari hesabıyla ilgisi yoktur.
C) Çek bedelini cari hesaba program işlediği için
D) Müşteri çekinin vadesi gelmediği için
 
7. Senet girişleri ile ilgili olarak hangi cümle ya
A) Banka ve hesap bilgileri yazılmalıdır.
B) Senet tutarı yazılmalıdır.
C) Senedin vadesi yazılmalıdır.
D) Senedi verenin kodu yazılmalıdır.
 
8. Hangisi müşteri çeklerinin çıkışına ait bir işlem değildir?
A) Müşteri çeklerinin satıcılara cirosu
B) Çek bedelinin bankadaki hesabımızdan ödenmesi
C) Müşteri çeklerinin bankaya tahsile verilmesi
D) Müşteri çeklerinin elden tahsili
 
9. Müşteri çeklerinin listesini almak için programın hangi menüsüne gidersiniz?
A) Müşteri çekleri girişi
B) Müşteri çekleri çıkışı
C) Müşteri çek raporları
D) Müşteri hesap ekstresi
 
10. Müşteri senedini kaydetmek için programın hangi menüsünü seçersiniz?
A) Çek Senet / Çek Senet Girişi / Müşteri Senedi
B) Çek Senet / Çek Senet Çıkışı / Müşteri Senedi
C) Çek Senet / Dökümler / Müşteri Senetleri
D) Çek Senet / Raporlar / Müşteri Senet Giriş Raporları
 
11. Portföyümüzdeki …………. ciro ederken, daha önce yaptığımız ……. kayıtlarını
ekrana getiririz. ………… edeceğimiz çekleri ………, programın yapısına göre
işaretler, kaydederiz.
A) Senetleri, senet, tahsil, kullanılan
B) Çekleri, giriş, ciro, kullanılan
C) Senetleri, giriş, ciro, kullanılan
D) Çekleri, çıkış, ciro, kullanılan
 
12. Müşteri ………. giriş kaydı yaparken, müşterinin cari hesap ………., senedin ………,
tutarı mutlaka ……………… gereken bilgilerdendir.
A) ÇEKİ, KODU, ÇEŞİDİ, YAZILMASI
B) SENEDİ, ADI, VADESİ, YAZILMAMASI
C) SENEDİ, KODU, PULU, YAZILMASI
D) SENEDİ, KODU, VADESİ, YAZILMASI
 
SORU CEVAPLAR
1 C2 A3 D4 B5 D6 C7 A8 B9 C10 A11 B12 D

                  world


             bonus

 

ABC BİRLEŞİM EĞİTİM MERKEZİ

Maraşal Fevzi Çakmak cd. Meriç sk. Özaltın İş Merkezi No: 16 Kat:1 Daire 2-3 / Şirinevler / İst.

0212 451 36 66
0530 393 63 00