ABC BİRLEŞİM EĞİTİM MERKEZİ
"kariyeriniz için en iyi seçim"
0212 451 36 66
0530 393 63 00
0212 451 36 66
0530 393 63 00

Ms Word Test

1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat – Programlar – Microsoft Office
b) Başlat - Ayarlar
c) Başlat - Programlar - Donatılar
d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
 
2. Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya – Sayfa Yapısı 
b) Görünüm – Sayfa Düzeni
c) Ekle – Sayfa Düzeni 
d) Görünüm – Bağlantılı Görünüm
 
3. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Dosya – Sayfa Yapısı- Yakınlaştır 
b) Görünüm – Yakınlaştır
c) Düzen – Yakınlaştır 
d) Biçim – Otomatik Biçim
 
4. Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?
a) Düzen - Araç Çubukları 
b) Dosya- Araç Çubukları
c) Görünüm-Araç Çubukları
d) Ekle- Araç Çubukları 
 
5. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Görünüm - Alt Bilgi Üst Bilgi 
b) Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi
c) Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi 
d) Biçim – Alt Bilgi Üst Bilgi
 
6. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
a) Düzen - Sayfa Numarası 
b) Dosya – Sayfa Numarası
c) Biçim – Sayfa Numarası
d) Ekle – Sayfa Numarası 
 
7. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya –Sayfa Yapısı 
b) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
c) Ekle – Sayfa Numaraları 
d) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma
 
8. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme 
b) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
c) Görünüm – Kenarlık ve Gölgelendirme 
d) Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu
 
9. Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?
a) Kes - Yapıştır
b) Kopyala - Yapıştır
c) Kes - Kopyala - Yapıştır
d) Hiçbiri
 
10. Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baskı Önizleme 
b) Sayfa Yapısı
c) Sayfa Düzeni Görünümü
d) Hiçbiri
 
11. Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir? 
a) Dosya - Sayfa Yapısı - Kenar Boşlukları
b) Dosya - Sayfa Yapısı - Kâğıt 
c) Dosya - Sayfa Yapısı - Düzen
d) Hiçbiri
 
12. 12a+b (a+b alt simge) olarak yazmak için hangi yolu kullanırız?
a) Ekle –Yazı Tipi - Alt simge
b) Biçim - Alt simge
c) Biçim –Yazı Tipi - Alt simge
d) Ekle -Alt simge
 
13. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a) İmleci belgenin başına getirir.
b) İmleci belgenin sonuna getirir. 
c) İmleci paragraf başına getirir.
d) İmleci paragraf sonuna getirir.
 
14. Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmleci belgenin başına getirir.
b) İmleci belgenin sonuna getirir. 
c) İmleci paragraf başına getirir.
d) İmleci paragraf sonuna getirir.
 
15. Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Pencere menüsü kullanılmalıdır
b) Dosya menüsü kullanılmalıdır
c) Görünüm menüsü kullanılmalıdır
d) Yardım menüsü kullanılmalıdır 
 
16. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?
a) Dosya 
b) Düzen 
c) Ekle 
d) Veri
 
17. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araçlar/Dil 
b) Araçlar/Sözcük Sayımı 
c) Biçim/sütunlar 
d) Biçim/Biçem 
 
18. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tablo/Sütun ekle 
b) Tablo/Satır Ekle 
c) Tablo/Hücreleri Birleştir 
d) Tablo/Hücreleri Böl 
 
19. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tablo/Sütun ekle 
b) Tablo/Satır Ekle 
c) Tablo/Hücreleri Birleştir
d) Tablo/Hücreleri Böl
 
20. Çalışma sayfanızın yönünü(yatay, dikey) değiştirmek için aşağıdaki hangi menü ve sekme kullanılır?
a) Dosya-sayfa yapısı-kâğıt boyutu
b) Dosya-sayfa yapısı-yönlendirme
c) Dosya-sayfa yapısı-seçenekler
d) Dosya-sayfa yapısı-kenarlar
 
21. CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) En son yapılan işlemi tekrar eder
b) En son yapılan işlemi geri alır
c) En son yapan işlemi siler
d) En son yapılan işlemleri saklar
 
22. Çalışılan bir metne başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangi seçenekle yapılır?
a) Dosya/Dosya
b) Ekle/Dosya
c) Biçim/Dosya
d) Araçlar/Dosya
 
23. Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
a) Dosyayı kaydetme aşamasındaki genel seçeneklerden – Belgeyi Koru
b) Araçlar menüsünden Belgeyi Koru seçeneği
c) Dosyayı kaydettikten sonra, dosyayı tekrar açma aşamasında 
d) Araçlar menüsünden – Özelleştir – Belgeyi Koru
 
24. Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
a) Dosya
b) Düzen
c) Görünüm
d) Ekle
 
25. Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar?
a) Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b) Tablodaki seçili hücreleri böler.
c) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d) Belgeyi sütunlara ayırır.
 
26. Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?
a) Araçlar – Seçenekler - Güvenlik
b) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c) Araçlar- Özelleştir-Güvenlik
d) Dosya – Özellikler- Güvenlik
 
27. Word programında hazırlanan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) .xls
b) .bmp
c) .doc
d) .dot
 
28. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
a) Kelimeyi seçer
b) Paragrafı seçer
c) Satırı seçer
d) Kursörü metnin sonuna götürür
 
29. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?
a) Kelimeyi seçer
b) Paragrafı seçer
c) Satırı seçer
d) Kursörü metnin sonuna götürür
 
30. Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
a) Kelimeler arası boşluk 
b) Yeni sütun başı
c) Yeni paragraf başı
d) Yeni sayfa başı
 

                  world


             bonus

 

ABC BİRLEŞİM EĞİTİM MERKEZİ

Maraşal Fevzi Çakmak cd. Meriç sk. Özaltın İş Merkezi No: 16 Kat:1 Daire 2-3 / Şirinevler / İst.

0212 451 36 66
0530 393 63 00